Булевар "Александар Македонски" 66

News


Основна дејност на ФАКОМ АД - Скопје е производство и услуги од металопреработувачка дејност