Булевар "Александар Македонски" 66

За компанијата


Основна дејност на ФАКОМ АД - Скопје е производство и услуги од металопреработувачка дејност

Новости


Основна дејност на ФАКОМ АД - Скопје е производство и услуги од металопреработувачка дејност

Презентации


Основна дејност на ФАКОМ АД - Скопје е производство и услуги од металопреработувачка дејност