Булевар "Александар Македонски" 66

Изработка на елементи на конструкциии, заварени профили и опрема за потребите на бродоградбата, највеќе во Хрватска,а потоа и во земјите на Европската Унија (Холандија, Италија).

Досега овој тип на производи се испорачануваат во поголем обем на следните клиенти:

Оптималното годишно производство изнесува околу 15 000 тони.