Булевар "Александар Македонски" 18

Изработка на елементи на конструкциии, заварени профили и опрема за потребите на бродоградбата, во земјите на Европската Унија,  Италија, Хрватска и Холандија .

Досега овој тип на производи се испорачануваат во поголем обем на следните клиенти:

Оптималното годишно производство изнесува околу 15 000 тони.