Булевар "Александар Македонски" 18

Управен одбор

 • Мартин Велковски , дипл.маш.инж. Генерален директор и Претседател на управен одбор

  Контакт:

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.:

  +389 2/5513100, +389 2/3171707

  Факс:

  +389 2/5513144

 • М-р. Бојан Јордановски , дипл.маш.инж. Директор на Р.Е. ИНЖИНЕРИНГ

  Контакт:

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.:

  +389 2/5513100, +389 2/3171707

  Факс:

  +389 2/5513144

 • Снежана Сиљановска, Помошник генерален директор за економски прашања

  Контакт:

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.:

  +389 2/5513100, +389 2/3171707

  Факс:

  +389 2/5513144

 • Димче Галовски, дипл.маш.инж. Директор на Р.Е. МОНТАЖА

  Контакт:

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.:

  +389 2/5513100, +389 2/3171707

  Факс:

  +389 2/5513144

 • М-р. Игор Трајковски, дипл.маш.инж. Директор на Р.Е. ПРОИЗВОДСТВО

  Контакт:

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.:

  +389 2/5513100, +389 2/3171707

  Факс:

  +389 2/5513144