Булевар "Александар Македонски" 18

Управен одбор

 • д-р Златко Симоновски - Претседател на Управен одбор, Генерален Директор

  д-р Златко Симоновски, Претседател на Управен одбор, Генерален Директор

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.: +389 2/5513100, +389 2/3171707, Факс: +389 2/5513144

 • м-р Зоран Стојановски, дипл.маш.инж. Заменик Претседател на Управен одбор, Заменик Генерален Директор

  м-р Зоран Стојановски, дипл.маш.инж. Заменик Претседател на Управен одбор, Заменик Генерален Директор

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.: +389 2/5513100, +389 2/3171707, Факс: +389 2/5513144

 • Снежана Сиљановска Помошник генерален директор за економски прашања


  Снежана Сиљановска Помошник генерален директор за економски прашања

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.: +389 2/5513100, +389 2/3171707, Факс: +389 2/5513144

 • Бојан Јордановски , дипл.маш.инж. Директор на РЕ ИНЖЕНЕРИНГ

   

  Бојан Јордановски, дипл.маш.инж. Директор на РЕ ИНЖЕНЕРИНГ

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.: +389 2/5513100, +389 2/3171707, Факс: +389 2/5513144

 • Димче Галовски, дипл.маш.инж. Директор на РЕ МОНТАЖА


  Димче Галовски, дипл.маш.инж. Директор на РЕ МОНТАЖА

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.: +389 2/5513100, +389 2/3171707, Факс: +389 2/5513144

 • Игор Трајковски, дипл.маш.инж. Директор на РЕ ПРОИЗВОДСТВО

  ФАКОМ АД - Скопје, Бул. Александар Македонски 18, 1000 Скопје, Р.Македонија

  Тел.: +389 2/5513100, +389 2/3171707, Факс: +389 2/5513144