Булевар "Александар Македонски" 18

TH ARENS Angelegenbau, Angelegenbau, Германија (2008)

Изработка на цевководи за течен гас, за Valsum/Steag EVN (2008)
Изработка на цевководи за течен гас, за Fiddler's Ferry (2007)
1000 t
430 t

THYSSEN KRUPP, Германија (2007)

Изработка и монтажа на транспортни мостови, рударска опрема, стрела за багер, подвижни ленти 150 t

TAKRAFF, Германија (2007)

Изработка на цевководи за течен гас, за Valsum/Steag EVN (2008)
Изработка на цевководи за течен гас, за Fiddler's Ferry (2007)
1000 t
430 t

THYSSEN KRUPP, Германија (2007)

Изработка и монтажа на рударска опрема, багер, итн 90 t

CAEFER-RACO Eng, Германија (2000-2003)

Изработка на цевководи за течен гас, за Valsum/Steag EVN (2008)
Изработка на цевководи за течен гас, за Fiddler's Ferry (2007)
1000 t
430 t

THYSSEN KRUPP, Германија (2007)

Изработка на издувни системи за гасни турбини
Проект Хеј Роад, САД
Проект Бенгази, Либија
Проект Шариати, Иран

3 системи
1 систем
2 диверт.

DEMAG, Германија (2000)

Изработка на челична конструкција за мостни кранови-Demag
Изработка на опрема за мостни кранови
200 t
50 t

HIGOT KANE Ltd, Канада (1999-2005)

Изработка на издувни системи за гасни турбини
Проект Ајзенхутенштадт, Германија
Проект Азито, Брег на Слонова Коска
Проект Завиа, Либија
Проект Коматини, Грција

1 систем
2 системи
4 системи
2 системи

NUOVO PIGNONE, Италија (1999)

Изработка на бази за гасни турбини PGT25 8 парч.

BACHMAN Ind. Inc, САД (1998-2004)

Изработка на издувни системи за гасни турбини
Проект Ајзенхутенштадт, Германија
Проект Азито, Брег на Слонова Коска
Проект Завиа, Либија
Проект Коматини, Грција

1 систем
2 системи
4 системи
2 системи

NUOVO PIGNONE, Италија (1999)

Изработка на издувни системи за гасни турбини
Проект Азито, Брег на Слонова Коска
Проект Радес, Тунис
Проект Завиа, Либија
Проект Коматини, Грција

2 системи
2 системи
4 системи
2 системи

РЕК-Битола, 3x225MW, Битола, РМ ()

Проектирање, изработка и монтажа на два рото багери за јаловина, делови на механичка опрема
Изработка и монтажа на багер
Изработка и монтажа на челична конструкција за електростатски филтри
Изработка и монтажа на механичка опрема за електростатски филтри
Изработка и монтажа на систем за отпепелување
Монтажа на котел и котловска опрема
Проектирање, изработка и монтажа на конвеери
Монтажа на челична конструкција за машинска зграда
Изработка на ротирачко тркало за рото-багер
Изработка на стрели за рото-багер
1100 t
140 t
520 t
650 t
85 t
1880 t
3400 t
4000 t
150 t
1000 t

STEIN Industry, Франција ()

Изработка на челична конструкција на барабани за термоелетрична централа 550 t

РЕК Осломеј, Кичево, 120 MW ()

Монтажа на механичка опрема
Монтажа на транспортни конвеери
Изработка и монтажа на рударска опрема, багер, подвижни ленти
Изработка на елементи за рото-багер
8000 t
800 t
600 t
100 t