Булевар "Александар Македонски" 66

Проектирање, изработка и монтажа на различни типови на силоси со капацитет од 4000 до 12000 тони, повеќе од 50 келии, во Грција, Србија, Тунис и Македонија.