Булевар "Александар Македонски" 18

За компанијата


Основна дејност на ФАКОМ АД - Скопје е проектирање, производство, монтажа и услуги од металопреработувачка дејност

Новости


Основна дејност на ФАКОМ АД - Скопје е производство и услуги од металопреработувачка дејност